Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) is een veel gebruikt hulpmiddel binnen grotere organisaties en overheidsinstellingen om serviceaanvragen te verwerken. Marts ziet dat deze behoefte er ook bij de middelgrote en kleinere mkb’er/instellingen is, maar vaak is de aanschaf van zo’n systeem niet rendabel genoeg. Hierdoor zijn meerdere medewerkers binnen hetzelfde bedrijf bezig met dezelfde vragen/klachten/storingen wat ten koste gaat van het eigen primaire proces.

Marts biedt hier een oplossing voor door middel van een online FMIS met servicedesk die uw bedrijf helpt met de servicevragen en daarnaast inzicht geeft in de processen zodat u deze verder kunt optimaliseren. U kunt kiezen uit verschillende abonnementsvormen die passen bij de behoeften en het budget van uw organisatie.

Wat bieden we aan?
Marts FMIS is een online servicedesk waarbij u zelf kunt bepalen in hoeverre u ontzorgd wilt worden. Naast het verwerken van uw serviceaanvragen, kunnen wij bijvoorbeeld huismeesters en servicedeskmedewerkers voor u inzetten waardoor we volledig inzicht krijgen in de processen en u kunnen helpen deze te optimaliseren.

Hoe werkt Marts FMIS?
Via een online omgeving maakt uw bedrijf gebruik van Marts FMIS. Uw serviceaanvragen komen bij ons binnen en worden direct door ons afgehandeld en uitgevoerd op basis van vooraf gemaakte afspraken.

De hoedanigheid, afhandeling en frequentie van de meldingen wordt opgeslagen in een digitale kennisbank. Doordat wij deze informatie voor diverse bedrijven verzamelen en analyseren, ontstaat een database met zeer waardevolle managementinformatie die we kunnen gebruiken om uw processen te verbeteren.

Wat is de toegevoegde waarde van Marts FMIS?

 • Een centraal punt waar u met uw servicevragen terecht kan
  Wij zorgen voor de afhandeling van al uw serviceaanvragen. Dit kan met behulp van uw eigen contractpartners of die van ons. Door alle informatie die wij verzamelen kunnen we vragen steeds sneller en beter beantwoorden, wat zal bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid.
 • Inzicht bieden in verbetermogelijkheden
  Doordat wij inzicht krijgen in de afhandeling en frequentie van de melding kunnen wij u inzicht geven in de processen en daar waar nodig helpen met het verbeteren en optimaliseren hiervan.
 • Meer focus op de core business
  Doordat medewerkers zich niet meer bezig hoeven te houden met randzaken kunnen zij zich richten op de core business en bespaart u hiermee op de interne FTE kosten.
 • Zelf bepalen wat voor abonnement bij uw bedrijf past
  Marts FMIS wordt in verschillende abonnementsvormen aangeboden. U kunt kiezen voor één van onze standaard abonnementen (light of medium) of voor een abonnement op maat. Zo zit er altijd een abonnement bij die aansluit bij de wensen en behoeften van uw bedrijf.

Ruimte- en personenbeheer (basis)
De module ruimte- en personenbeheer is een basismodule. Hier worden alle brongegevens van de organisatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld vastgoedgegevens, organisatiestructuur, persoonsgegevens en leveranciersgegevens. Alle overige modules werken met de informatie uit deze basismodule.

Objectenbeheer
De module objectenbeheer biedt u de mogelijkheid om al uw objecten binnen uw pand(en) te registreren en beheren. Hierbij kunt u denken aan automaten, beeldschermen, brandblussers, smartphones et cetera. Storingen en incidenten worden automatisch geregistreerd in een logboek. Daarnaast wordt de historie van elk object bijgehouden.

Service management
Met de module service management kunt u alle services ondersteunen, wat zorgt voor een overzichtelijke situatie die de gewenste standaardisatie binnen uw gehele organisatie mogelijk maakt. Daarnaast is een klanttevredenheidsonderzoek naar aanleiding van de geplaatste meldingen een standaard onderdeel van dit pakket. Hiermee kunt u aan de hand van een enquête bepalen of de dienstverlening aansluit op de behoeften van de gebruikers en waar de verbeterpunten van uw dienstverlening liggen.

Contractenbeheer
Met de module contractenbeheer beheert u al uw contracten met leveranciers, huurders en onderhoudsbedrijven op één plek. Marts FMIS biedt de keuze om onderscheid te maken in meerdere zelf te definiëren contractsoorten. In deze module kunt u allerlei informatie opslaan zoals contractantgegevens, contractduur, SLA’s en rappel- en einddatum. U kunt eenvoudig inhoudelijke informatie terugvinden en u wordt tijdig genotificeerd wanneer een contract zijn einddatum nadert.