Veranderingen op de werkvloer

Wat nu anders en nieuw is zal in ieder bedrijf verschillen maar vast staat dat Nederland is veranderd. Uit indrukwekkende gebeurtenissen vloeien vaak veranderingen voort zo ook uit de crisis die we nu doormaken. Uit gesprekken hierover komt vaak naar voren dat het flink wennen was om anders te werken, maar dat het in rap tempo creativiteit en handigheid heeft opgebracht bij werkend Nederland.

We missen kantoor, we missen collega’s, we missen interactie op de werkvloer. Kennisoverdracht, snel schakelen en het sociale aspect ontbreken vaak in deze nieuwe manier van werken. De andere kant is dat vaak wordt aangegeven dat het aantrekkelijk is om in de toekomst deels thuis te kunnen werken. De ervaring die dit bracht heeft veel mensen aangenaam verrast. Hoge productiviteit, minder afleiding, minder reistijd en de energie van de vrije flow waarin je kunt werken en nadenken zijn verworven pluspunten die we niet zomaar willen inleveren.

Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van Nederland er klaar voor is om anders gebruik te gaan maken van de werkvloer. Bewust, afgepast, strategisch en doelgericht.

Wat betekent dit voor de facilitaire facetten in uw gebouw?
Als veranderingen worden geïmplementeerd is het raadzaam om ook de inrichting van uw facilitaire voorzieningen en dienstverlening flink onder de loep te nemen. Zonder te veel in te gaan op details zou een agile oplossing voor een deel van de facilitaire dienstverlening op termijn passender kunnen zijn. Door onze online FMIS te gebruiken, zijn veranderingen in het gebouw continu aan te passen. Wijzigingen van contracten en afname van goederen en diensten, RI&E en ARBO regelgeving vragen om meer aandacht. Via Marts FMIS komt de benodigde service ter plaatse waar en wanneer dit nodig is na een eenvoudige melding in het systeem.

Als we structureel meer thuis gaan werken vragen de werkplekken van de medewerkers in de thuissituatie ook om bepaalde specificaties en kwaliteit. Ook daar moeten we immers zorgen voor een gezonde werkplek. Snelle meldingen en oplossingen bij benodigdheden, bijvoorbeeld voor een nieuwe medewerker, en bij calamiteiten aan de werkplekken thuis zijn ook simpel en snel via onze online FMIS te ondervangen. De mogelijkheden om snelle wendingen te maken en daarmee de ontwikkelingen in uw organisatie te ondersteunen zijn wat ons betreft oneindig. Doordat we maatwerk leveren bepaalt u de koers. Hoe? We komen graag langs om van gedachten te wisselen. www.martsprojecten.nl www.fmis.martsprojecten.nl